Čo robíme

Vieme, aké je dôležité mať vlastnú identitu. Vyniknúť medzi ostatnými, vystúpiť z davu. Preto reputáciu našich klientov budujeme tak, aby bola unikátna, a to v reálnom i digitálnom svete. Staráme sa, aby ich komunikácia bola jasná a konzistentná. Je to najdôležitejšia časť našej práce, ktorá klientovi pomôže dosiahnuť vytýčený cieľ.

Vašu reputáciu vieme rozvíjať v každom smere. Nezáleží na tom, či ste začínajúca alebo etablovaná firma. Pomôžeme vám s nastavením komunikačnej stratégie, vymyslíme nosnú ideu a postaráme sa o propagáciu v médiách aj na sociálnych sieťach.

 

Reputačný manažment

Môžete si platiť akúkoľvek reklamu, ale najdôležitejšie je to, čo si o vás ľudia hovoria . Nastavíme vám správnu komunikačnú stratégiu, zabezpečíme jej realizáciu a v prípade krízy ju spoločne zvládneme. Najdôležitejšia je pre nás vaša reputácia.

Začnite s nami

Pomáhame aj malým a začínajúcim spoločnostiam naučiť sa komunikovať efektívne, primerane ich rozpočtom. Pomôžeme vám odkomunikovať štart vašej značky, vybudujeme vzťahy s verejnosťou a novinármi.

CSR

Dáme vašim projektom pridanú hodnotu a dôveru. Vyrozprávame príbeh o vplyve vašich CSR aktivít. Pre vaše služby aj produkty pripravíme kampane, ktoré vyzdvihnú ich vplyv na ochranu prírodných zdrojov, využívanie obnoviteľných energií ako aj spoločenskú zodpovednosť.

Tvorba obsahu

Základ efektívnej komunikácie je kvalitný obsah. Identifikujeme a napíšeme tie najpútavejšie príbehy o vašej značke alebo spoločnosti. Dnes už kvantita nestačí v tradičných médiách ani na sociálnych sieťach. Preto vašu reputáciu podporíme kvalitným obsahom.

Manažment vzťahov

Korektné a trvalo budované vzťahy smerom k stakeholderom a médiám sú v čase pretlaku informácií čoraz dôležitejšie. Aj preto udržiavame vzťahy s médiami, stakeholdermi a tretím sektorom dlhodobo, nie iba projektovo.

Digital

Stačí jeden klik a my pre vás vytvoríme obsah, komunitu a prepojenie na sociálnych sieťach. Pripravíme monitoring vašej cieľovej skupiny, navrhneme plán, ako ju osloviť a následne s ňou pracovať. Vymyslíme pre vás online kampane, ktoré budú naozaj fungovať.